تبلیغات
Magic Girlsღ♥ - دانلود آهنگ 1D (Story of my life)
وبلاگ گروهی

دانلود آهنگ 1D (Story of my life)

پنجشنبه 21 فروردین 1393 01:50 ب.ظ

نویسنده : مریم
ارسال شده در: دانلود ،


داااااااااااااااااااااااااانلود

متن و ترجمه آهنگ در ادامه مطلب
[Harry]

Written in these walls

 are the stories that I can't explain

نوشته های این دیوارا داستاناییه که نمیتونم تعریف کنم


I leave my heart open but it stays right here

 empty for days

من قلبم رو به حراج میزارم ولی روز ها اینجا خالی می مونه


[Liam]

She told me in the morning

 she don't feel the same about us in her bones

اون صبح بهم گفت دیگه حس قبل رو از ته دل به ما نداره

 

It seems to me that when I die

 these words will be written on my stone

به نظرم میاد بعد از مرگم این کلمات روی سنگ قبرم نوشته میشن

[Zayn]

And I'll be gone gone tonight

و من امشب از دست میرم

 

The ground beneath my feet is open wide

زمین زیر پاهام کاملا دهن باز میکنه

 

The way that I been holding on too tight

طوری که من محکم مقاومت میکردم

 

With nothing in between

بدون این که چیزی این بین باشه

[Harry]

The story of my life I take her home

توی داستان زندگیم من میبرمش خونه

 

I drive all night to keep her warm and time

Is frozen

همه ی شب رانندگی میکنم که اونو گرم نگه دارم و زمان

متوقف شده

[All]

The story of my life I give her hope

توی داستان زندگیم من بهش امید میدم

 

I spend her love until she's broke inside

اونقدر عشقشو خرج میکنم که از نظر احساسی ورشکست بشه

 

The story of my life

داستان زندگی من

 

[Niall]

 

Written on these walls

 are the colors that I can't change

نوشته های روی این دیوارا رنگهاییه که نمیتونم تغییرشون بدم

 

Leave my heart open but it

 stays right here in its cage

قلبم رو آزاد میزارم ولی همینجا توی قفسش باقی می مونه

 

[Liam]

 

I know that in the morning I'll

 see us in the light upon a hill

میدونم صبح خودمونو توی نور بالای یه تپه میبینم

 

Although I am broken

 my heart is untamed still

گرچه من ناامیدم ولی قلبم هنوز آروم نشده

 

[Louis]

 

And I'll be gone gone tonight

و من امشب از دست میرم

 

The fire beneath my feet is burning bright

آتیش زیر پام داره با روشنی میسوزه

 

The way that I been holding on so tight

طوری که من محکم مقاومت میکردم

 

With nothing in between

بدون اینکه چیزی این بین باشه

[Harry]

The story of my life I take her home

توی داستان زندگیم من میبرمش خونه

 

I drive all night to keep her warm and time

Is frozen

همه ی شب رانندگی میکنم که اونو گرم نگه دارم و زمان

متوقف شده

 

[All]

 

The story of my life I give her hope

توی داستان زندگیم من بهش امید میدم

 

I spend her love until she's broke inside

اونقدر عشقشو خرج میکنم که از نظر احساسی ورشکست بشه

 

The story of my life

داستان زندگی من

[Zayn]

And I been waiting for this time

 to come around

و من همش واسه این موقع صبر میکردم که بیاد این دور و بر

 

But baby running after you

 is like chasing the clouds

ولی عزیزم دنبال تو دوییدن مثل دنبال کردن ابرهاست

 

[Niall]

 

The story of my life I take her home

توی داستان زندگیم من میبرمش خونه

 

I drive all night to keep her warm and time

Is frozen

همه ی شب رانندگی میکنم که اونو گرم نگه دارم و زمان

متوقف شده


[All]

The story of my life I give her hope

توی داستان زندگیم من بهش امید میدم

 

I spend her love until she's broke inside

اونقدر عشقشو خرج میکنم که از نظر احساسی ورشکست بشه

 

The story of my life

داستان زندگی من

The story of my life

داستان زندگی من

The story of my life

داستان زندگی من

[Harry]

The story of my life

داستان زندگی مننظر فراموش نشه.بای
دیدگاه ها : نظر
آخرین ویرایش: پنجشنبه 21 فروردین 1393 02:03 ب.ظ