تبلیغات
Magic Girlsღ♥ - دانلود آهنگ آوریل لاوین-Here's To Never Growing Up
وبلاگ گروهی

دانلود آهنگ آوریل لاوین-Here's To Never Growing Up

شنبه 24 اسفند 1392 07:14 ب.ظ

نویسنده : مریم
ارسال شده در: دانلود ،


آهنگشو خیلی دوست دارم.دانلود کنید شاید خوشتون بیاد

دانلود

متن آهنگ و ترجمه در ادامه مطلب

Singing radiohead at the top of our lungs

خوندن اهنگ های توپ رادیو تا اخرین نفسمون

With the boom box blaring as we’re falling in love

با صدای زیاد رادیو ما عاشق میشیم

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری دارم که نمی دونم چیه ما رو مست مست میکنه.

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Call up all our friends

زنگ میزنیم به دوستامون

Go hard this weekend

اخر هفته را با کلی انرژی میریم بیروم

For no damn reason

و هیچ دلیل خواص هم نداره

I dont think we’ll ever change

من فکر نمیکنم که ما هیچ وقت عوض بشیم

Meet you at the spot, half past ten o’clock

تو را در محلی میبینم ساعت 10:30 :|

We dont ever stop, and we’re never gonna change

ما هیچ وقت واینمسیم و ما هیچ وقت عوض نمیشیم

Say, won’t you say forever stay

بگو که نمی خوای تغییر کنی

If you stay forever hey

اگه ما همین طور بتونیم شادی کنیم

We can stay forever young

می تونیم همیشه جوان بمونیم

Singing radiohead at the top of our lungs

خوندن اهنگ های توپ رادیو تا اخرین نفسمون

With the boom box blaring as we’re falling in love

با صدای زیاد رادیو ما عاشق میشیم

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری دارم که نمی دونم چیه ما رو مست مست میکنه.

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

We’ll be running down the street, yelling kiss my…

ما به سمت پایین این خیابان می دویم و تو هم دیگر از فریاد زدن و گریه کردن دست بردار *

Im like yeah whatever, we’re saluting like that

من شبیه هر چیزی که بگی هستم و ما اینطوری شلوغی میکنیم

Whe the sun’s going down, we’ll be raising my cup

وقتی خورشید غروب میکنه ما لیوان هامون رو بالا میگیریم

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Oh woah oh woah here’s to never growing up

بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Oh woah oh woah here’s to never growing up

بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

We live like rock stars

ما شبیه ستاره های راک زندگی میکنیم

Dance in every bar

تو ی هر کلاب ی میرقصیم

This is who we are, I dont think we’ll ever change

و ما کارمون همینه و فک نمیکنم ما هیچوقت بزرگ بشیم

They say just grow up but they dont know us

بزرگتر اه فقط میگن بزرگ شو اما اونا هیچوقت ما ها را درک میکنن

We dont give a f…

و ما هم اهمیت نمیدیم و کار خومون را میکنیم

Forget, we’re never gonna change

بیخیال ” ما هیچوق بزرگ نمیشیم”

Say, won’t you say forever stay

بگو که نمی خوای تغییر کنی

If you stay forever hey

اگه ما همین طور بتونیم شادی کنیم

We can stay forever young

می تونیم همیشه جوان بمونیم

Singing radiohead at the top of our lungs

خوندن اهنگ های توپ رادیو تا اخرین نفسمون

With the boom box blaring as we’re falling in love

با صدای زیاد رادیو ما عاشق میشیم

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری دارم که نمی دونم چیه ما رو مست مست میکنه.

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

We’ll be running down the street, yelling kiss my…

ما به سمت پایین این خیابان می دویم و تو هم دیگر از فریاد زدن و گریه کردن دست بردار *

Im like yeah whatever, we’re saluting like that

من شبیه هر چیزی که بگی هستم و ما اینطوری شلوغی میکنیم

Whe the sun’s going down, we’ll be raising my cup

وقتی خورشید غروب میکنه ما لیوان هامون رو بالا میگیریم

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Oh woah oh woah here’s to never growing up

بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Oh woah oh woah here’s to never growing up

بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Say, won’t you say forever stay

بگو که نمی خوای تغییر کنی

If you stay forever hey

اگه ما همین طور بتونیم شادی کنیم

We can stay forever young

می تونیم همیشه جوان بمونیم

Singing radiohead at the top of our lungs

خوندن اهنگ های توپ رادیو تا اخرین نفسمون

With the boom box blaring as we’re falling in love

با صدای زیاد رادیو ما عاشق میشیم

I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk

من یه بطری دارم که نمی دونم چیه ما رو مست مست میکنه.

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

We’ll be running down the street, yelling kiss my…

ما به سمت پایین این خیابان می دویم و تو هم دیگر از فریاد زدن و گریه کردن دست بردار *

Im like yeah whatever, we’re saluting like that

من شبیه هر چیزی که بگی هستم و ما اینطوری شلوغی میکنیم

Whe the sun’s going down, we’ll be raising my cup

وقتی خورشید غروب میکنه ما لیوان هامون رو بالا میگیریم

Singing here’s to never growing up

با هم میخونیم که بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Oh woah oh woah here’s to never growing up

بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.

Oh woah oh woah here’s to never growing up

بیاید و هیچ وقت بزرگ نشیم.


نظر یادتون نره

دیدگاه ها : نظر
آخرین ویرایش: شنبه 24 اسفند 1392 07:16 ب.ظ